Privacyverklaring

Deze website is eigendom van:

Coin Games B.V.
Laanweg 26
1724 NK Oudkarspel

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37065387


De bescherming van je persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Coin Games verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken en bewaren de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je deze aan ons verstrekt. Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Wij zullen nooit de gegevens die zijn ingevuld op onze website aan derden verstrekken.


Welke gegevens verwerken wij?

Contactgegevens

Als je het contactformulier of het afsprakenformulier op onze website invult, dan beschikken wij over de volgende gegevens:
– Je naam
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om je bericht in behandeling te nemen en te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op onze webserver en doorgestuurd naar onze emailbox. Hiervoor hebben wij een versleutelde verbinding, te herkennen aan het slotje en https://.


Gegevens van websitebezoek

Op de website gebruiken wij Google Analytics om het verkeer op onze website te kunnen analyseren en om de effectiviteit van verschillende verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.


Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt aan ons.


Gegevens inzien of toestemming intrekken?

Je kunt ons vragen om je te tonen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Op elk moment kun je aanpassen welke gegevens wij verwerken of je toestemming voor het verwerken volledig intrekken. Stuur dan een verzoek per e-mail naar info@coingames.nl. Wij reageren binnen vier weken op je verzoek.


Beveiliging

Het berichtenverkeer tussen je computer, telefoon of tablet en onze website verloopt via SSL/HTTPS. Dit houdt in dat het verkeer is versleuteld. Als zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek voordoet, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wijzigingen van privacybeleid vind je hier terug. Wij stellen je niet actief op de hoogte van wijzigingen.


Links naar externe websites

Als je via deze website een link volgt naar een externe website, dan kun je mogelijk terechtkomen op een website met cookies of trackers. Hierover hebben wij geen controle. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor mogelijke verzameling van persoonsgegevens door de externe websites.


Akkoordverklaring

Als je het hokje ‘Ja, ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens op een wijze zoals beschreven in de privacyverklaring’ aanvinkt in het contactformulier of afsprakenformulier, dan ga je akkoord met het bovenstaande.