Wet op de Kansspelen (WoK)

De Wet op de kansspelen kent een uitgebreide hoeveelheid aan bepalingen voor speelautomaten, die moeten bevorderen dat deze automaten goed en eerlijk functioneren. Ook kent de wet specifieke bepalingen die ervoor moeten zorgen dat de verslavende werking van met name kansspelautomaten wordt beperkt.

Vergunningen

Iedereen die een kansspelautomaat in een voor het publiek toegankelijke gelegenheid wil aanbieden heeft een aanwezigheidsvergunning nodig (zie ook ‘Vergunningen’). Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de plaatselijke gemeente en is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de WoK. Bovendien moet de eigenaar/exploitant beschikken over een exploitatievergunning die wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie.

Voor behendigheidsautomaten hoeft geen vergunning op grond van de WoK te worden aangevraagd als het gaat om behendigheidsautomaten waarbij je geen prijs kunt winnen of die zonder een vorm van betaling in werking kunnen worden gesteld. Of ze keren geen geld uit, maar kennen vrije spellen en/of tijdverlenging als beloning toe (voorbeelden hiervan zijn flipperkasten en videospelen).

Hoogdrempelig- en laagdrempelig

De Wet op de kansspelen noemt een horecagelegenheid hoogdrempelig wanneer:
zij in het bezit is van een geldige Drank- en Horecawetvergunning;
een bezoek aan deze ruimte op zichzelf staat en er geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend;
de activiteiten zich in belangrijke mate richten op personen van achttien jaar of ouder.

Ieder bedrijf dat bij het Bedrijfschap Horeca staat ingeschreven en niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt gecategoriseerd als laagdrempelig.

Laagdrempelige horecagelegenheden

Sinds de wetsherziening van 2000 mogen er in laagdrempelige gelegenheden zoals cafetaria’s, jeugdclubs, bowlingbanen, biljarthallen en sportkantines, etc., géén kansspelautomaten meer staan. Wel mogen er behendigheidsautomaten worden geplaatst. Mogelijk gelden op grond van (plaatselijke) voorschriften wel beperkingen.

Hoogdrempelige horecagelegenheden

Hoogdrempelige horecagelegenheden, zoals cafés en restaurants mogen maximaal twee kansspelautomaten plaatsen. De plaatselijke gemeente kan in een verordening het toegestane aantal kansspelautomaten vastleggen.

Toezicht speelautomaten

Verispect B.V. houdt in opdracht van het ministerie van Justitie technisch toezicht op opgestelde speelautomaten. Spelers die vermoeden dat een speelautomaat niet voldoet aan de technische eisen kunnen een klacht indienen bij Verispect B.V.

Noot

Teksten zijn ontleend aan informatie van Verispect B.V. en de Rijksoverheid. De letterlijke tekst van de Wet op de kansspelen en het Speelautomatenbesluit is te lezen op www.wetten.overheid.nl.

Contact

Coin Games B.V.

Laanweg 26, 1724 NK Oudkarspel
Postbus 134, 1723 ZJ Noord Scharwoude
T +31 226 314 767
F +31 226 315 821
E info@coingames.nl

> Route