De weergegeven informatie wordt door Coin Games B.V. zorgvuldig samengesteld, maar Coin Games B.V. staat niet in voor de juistheid, volledigheid en toepasbaarheid van de op de website geplaatste informatie. De weergegeven informatie is uitsluitend indicatief en kan door Coin Games B.V. op ieder gewenst moment worden gewijzigd zonder enige aankondiging. Het gebruik van de informatie, voor welk doel dan ook, is volledig voor risico van degene die deze informatie aan de Coin Games website ontleent of heeft ontleend. Coin Games B.V. is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig gevolg welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of toepassing van die informatie. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Contact

Coin Games B.V.

Laanweg 26, 1724 NK Oudkarspel
Postbus 134, 1723 ZJ Noord Scharwoude
T +31 226 314 767
F +31 226 315 821
E info@coingames.nl

> Route